Berkarya Sabisa-bisa

Nu Penting Berkarya

Teu kudu sieun teu kudu jago, berkarya dimulai tinu biasa sangkan lila – lila jadi bisa nyieun nu luar biasa.

Di Akademi Lagu Sunda urang babarengan nyiptakeun karya lagu anu bisa ngalestarikeun basa sunda.

Hayu urang berkarya sabisa-bisa.

Kategori Lomba

Bisa diikuti oleh perseorangan atau grup yang memiliki karya lagu berbahasa sunda. Tema lagu bebas dan tidak dibatasi genre lagu, tanpa batasan usia.

Siap – siap jadi Bentang

Bahasa utama make basa sunda, bisa dicampur jeung other language(s).

Rekam sa-ayana teu kudu di hese-hese, mun bisa kwalitas studio leuwih hade.

Daptar jeung kirimkeun lagu di dieu, sesuai kategori jeung persyaratan lomba.

Siap – siap jadi juara, beunangkeun hadiah na, beunangkeun gelar na jeung kasempetan nyieun single lagu.

The Rhythm Of Life! Haleuang kawih nu halimpu.

Lagu sunda nu ayeuna aya kudu di mumule ku urang, ngan ulah nepi ka jadi pembatas jang ngawangun jeung ngembangkeun kreatifitas urang. Di Akademi Lagu Sunda, hayu urang berkarya ngaleupaskeun kreatifitas urang sabebas – bebas na. Jieun lagu sesuai selera anda, teu dibatesan ku genre atawa jenis musik, boh eta musik tradisional atawa musik moderen, nu penting saeutikna 60% eusina make basa sunda

Geus boga lagu na?

Yuk daptarkeun ayeuna.

Girang Pangajen